ASP.NET ve C# SMTP Mail Gönderme

ASP.NET ile SMTP mail göndermek için aşağıda yazdığım Class’tan faydalanabilirsiniz. ASP.NET’te mail ayarları için web.config‘te ayarlama yapmanız gerekiyor.

ASP.NET için Mail.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Text;
using System.Web;

namespace DavasWeb.Models
{
  public class Mail
  {
    public static bool SendMail(MailData MailData)
    {
      try
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(MailData.ReceiverMails))
        {
          return false;
        }

        MailSettings MailSettings = GetMailSettings();

        MailMessage Mail = new MailMessage()
        {
          From = MailSettings.MailSender,
          Subject = MailData.Subject,
          SubjectEncoding = Encoding.UTF8,
          Body = MailData.MailContent,
          BodyEncoding = Encoding.UTF8,
          IsBodyHtml = true
        };

        List<string> ReceiverList = MailData.ReceiverMails.Split(new string[] { ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();

        foreach (string ReceiverMail in ReceiverList)
          Mail.To.Add(ReceiverMail);

        if (!string.IsNullOrEmpty(MailData.CcMails))
        {
          List<string> CcList = MailData.CcMails.Split(new string[] { ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();

          foreach (string CcMail in CcList)
            Mail.CC.Add(CcMail);
        }

        if (!string.IsNullOrEmpty(MailData.ReplyMails))
        {
          List<string> ReplyList = MailData.ReplyMails.Split(new string[] { ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList();
          Mail.ReplyToList.Add(string.Join(",", ReplyList));
        }

        SmtpClient MailClient = new SmtpClient()
        {
          Host = MailSettings.MailServer,
          Port = MailSettings.MailPort,
          EnableSsl = MailSettings.MailEnableSsl,
          UseDefaultCredentials = false,
          Credentials = MailSettings.MailUser,
          DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network
        };

        MailClient.Send(Mail);

        return true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        return false;
      }
    }

    private static MailSettings GetMailSettings()
    {
      return new MailSettings()
      {
        MailSender = new MailAddress(ConfigurationManager.AppSettings["mailSenderMail"], ConfigurationManager.AppSettings["mailSender"], Encoding.UTF8),
        MailServer = ConfigurationManager.AppSettings["mailServer"],
        MailPort = Int32.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["mailPort"]),
        MailEnableSsl = ConfigurationManager.AppSettings["mailEnableSsl"] == "true",
        MailUser = new NetworkCredential(ConfigurationManager.AppSettings["mailUsername"], ConfigurationManager.AppSettings["mailPassword"])
      };
    }
  }

  public class MailData
  {
    public string Subject { get; set; }
    public string MailContent { get; set; }
    public string ReceiverMails { get; set; } //Mailler noktalı virgül ile ayrılmalı.
    public string CcMails { get; set; } //Mailler noktalı virgül ile ayrılmalı.
    public string ReplyMails { get; set; } //Mailler noktalı virgül ile ayrılmalı.
  }

  partial class MailSettings
  {
    public MailAddress MailSender { get; set; }
    public string MailServer { get; set; }
    public int MailPort { get; set; }
    public bool MailEnableSsl { get; set; }
    public NetworkCredential MailUser { get; set; }
  }
}

ASP.NET için web.config

<!-- Sizde appSettings varsa sadece içini almanız yeterli. -->
<appSettings>
  <!-- Mail Settings -->
  <add key="mailServer" value="sunucu" />
  <add key="mailPort" value="587" />
  <add key="mailEnableSsl" value="false" />
  <add key="mailUsername" value="kullanici_adi" />
  <add key="mailPassword" value="sifre" />
  <add key="mailSender" value="gonderen" />
  <add key="mailSenderMail" value="gonderen_mail" />
</appSettings>

Bu da kodun sade hali konsol ve form uygulamalarınız için kullanabilirsiniz.

Gerekli kütüphaneler;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Text;
using System.Web;
MailMessage Mail = new MailMessage()
{
  From = new MailAddress("gonderen_mail", "gonderen_ad_soyad", Encoding.UTF8),
  Subject = "konu",
  SubjectEncoding = Encoding.UTF8,
  Body = "mesaj", //HTML olabilir
  BodyEncoding = Encoding.UTF8,
  IsBodyHtml = true
};

Mail.To.Add("alici_mail_1");
Mail.To.Add("alici_mail_2");
Mail.To.Add("alici_mail_3");

Mail.CC.Add("cc_mail_1");
Mail.CC.Add("cc_mail_2");
Mail.CC.Add("cc_mail_3");

Mail.ReplyToList.Add("cevap_mail_1,cevap_mail_2,cevap_mail_3");

SmtpClient MailClient = new SmtpClient()
{
  Host = "sunucu", //string
  Port = port_no, //int
  EnableSsl = ssl_var_mi, //bool
  UseDefaultCredentials = false,
  Credentials = new NetworkCredential("kullanici_adi", "sifre"),
  DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network
};

MailClient.Send(Mail);

Berkay Davas tarafından

15 Haziran 1999’da İstanbul’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladım ardından 2017 yılında Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun oldum. Lise yıllarında başladığım web tasarım ve programlama işini 6 senedir profesyonel olarak sürdürmekteyim. Halihazırda Beykent Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almaktayım.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir